Cardinal Theme

در باره ی گروه

گروه برق

گروه برق دانشکده فنی دانشگاه علم و فرهنگ از سال 89 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و از سال 93 اقدام به پذیرش در مقطع ارشد برق نموده است.