Cardinal Theme

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

کنکور ارشد در روزهای 23 و 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد.

مقرر بود آزمون کارشناسی ارشد 98 در روزهای پنجشنبه و جمعه 5 و 6 اردیبهشت ماه برگزار شود اما با توجه به وقوع سیل در برخی مناطق کشور، زمان کنکور ارشد به تعویق افتاد و در روزهای 23 و 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد.